Home » Contact » Schoolregels hondenschool

Schoolregels Helga's school4dogs

Om de lessen bij Hondenschool Helga’s School4Dogs goed te laten verlopen, hanteren wij de volgende schoolregels:  

 • Als je een les niet kunt bijwonen, geef dit dan a.u.b. tijdig door. Dit kan telefonisch, via een sms of app of per e-mail.
  Tijdens lesuren s.v.p. niet bellen,  je kunt dan sms’en of appen.
  Zonder afmelding geldt een gemiste les als 2 gemiste lessen.

 • Heb je meer dan 2 lessen gemist, dan krijg je geen certificaat en kun je niet doorstromen naar een vervolgcursus.

 • Verhindering om een les bij te wonen, komt voor rekening van de cursist. Het is niet mogelijk om een les op een ander tijdstip in te halen. 

 • Lessen die op initiatief van Helga’s School4Dogs worden afgelast wegens slechte weersomstandigheden of om een andere reden komen voor rekening van de hondenschool. De lessen worden op een later moment ingehaald.

 • Als een les niet doorgaat, wordt dit uiterlijk 1 uur van tevoren op onze website bekend gemaakt of via onze Facebookpagina. Wij adviseren om dit altijd voor aanvang van de cursus te controleren.

 • Indien de cursist tussentijds besluit te stoppen met de cursus zonder geldige reden, is er geen recht op restitutie van het cursusgeld.

 • Je wordt vriendelijk doch dringend verzocht wijzigingen in (mobiele) telefoonnummers en/of e-mailadressen zo spoedig mogelijk per e-mail door te geven.

 • Wij verzoeken je op tijd aanwezig te zijn, zodat je de groep niet hoeft te storen.

 • Zieke honden (kennelhoest, giardia, etc.) kunnen niet deelnemen aan de lessen. Je kunt wel zelf de les bijwonen om thuis met jouw hond verder te kunnen trainen.

 • Benodigde vaccinaties: cocktailenting.
  Titer-bepaling is ook toegestaan mits vermeld door de dierenarts in het hondenpaspoort.
  Entingen mogen maximaal 1 jaar oud zijn.

 • Loopse teven mogen meedoen aan de lessen, mits dit lukt in de groep en na overleg met de trainer.

 • Het gebruik van een prikband en/of slipketting of half-check is niet toegestaan. Ook corrigerende tuigen mogen niet op eigen initiatief worden gebruikt op onze hondenschool.

 • Bij het betreden van het terrein dient de hond aangelijnd te zijn aan een gewone vaste lijn van 1,5 meter en onder begeleiding van een persoon van 16 jaar of ouder te staan.

 • Het is verboden zonder toestemming van de cursusleiding gebruik te maken van de hondentoestellen die op het veld staan.

 • Cursisten dienen het veld pas te betreden als de les waaraan zij deelnemen begint. Vooraf is het niet toegestaan om door andere groepen heen te lopen of het veld op andere manieren te gebruiken.

 • Niet alle honden zijn sociaal vaardig. Houd daar rekening mee door jouw hond niet zomaar in contact te brengen met andere honden op het lesveld. In sommige gevallen kun je zo’n hond herkennen aan een geel lint dat aan de riem is bevestigd.
  Indien bij ons vooraf bekend is dat een hond niet sociaal vaardig is, dan zorgen wij dat alle cursisten die weten zodat iedereen rekening met elkaar kan houden. 

 • De begeleider van de deelnemende hond is aansprakelijk voor eventuele schade die de door hem/haar geleide hond veroorzaakt aan personen, honden of overige zaken.

 • Deelname aan de cursussen geschiedt geheel voor eigen risico.

 • Op het veld wordt de hond door max. 1 persoon begeleid, tenzij de cursusleiding anders toestaat.
  Toeschouwers kunnen toekijken vanaf de zijlijn van het veld.

 • Minimale leeftijd 16 jaar (vanaf 12 jaar mogelijk na goed overleg en altijd onder begeleiding van een ouder/verzorger).

 • Roken, drinken en bellen (tenzij in noodgevallen) is niet toegestaan tijdens de les.

 • Het slaan, schoppen en/of mishandelen van de hond is uiteraard uit den boze. Je zult hierop direct verwijderd worden van het veld.

 • Voor de voortgang van de cursus is het noodzakelijk dat je op dagelijkse basis oefent met je hond.

 • Als je niet tijdig betaalt, behoudt Hondenschool Helga’s School4Dogs zich het recht voor je de toegang tot de cursus te weigeren en de gereserveerde plek aan iemand anders te geven.