Algemene voorwaarden hondenschool School4Dogs

 

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze cursisten omgaan, schept voor jou duidelijkheid in wat er van jou verwacht wordt en in wat je van ons kunt verwachten. Wij gaan ervan uit dat je van deze voorwaarden op de hoogte bent als je gebruik maakt van een van onze cursussen of diensten.

 

Inschrijving en betalingsvoorwaarden

 1. Inschrijven voor een cursus gebeurt via een eigen account in kennelcare.
 2. Na goedkeuring van de inschrijving ben je verplicht deze cursus voor aanvang van de cursus te betalen.
 3. Als cursist ben je verplicht een WA-verzekering te hebben. Kijk hiervoor je polis na.
 4. Betaling van de cursus gebeurt per bank via een factuur. Indien de betalingstermijn van deze factuur verlopen is, vervalt de plek in de cursus en dien je je opnieuw aan te melden.
 5. Bij School4Dogs moet de hond ingeënt zijn volgens de voor zijn/haar leeftijd geldende entingen of een geldige titerbepaling. Deze kun je zelf uploaden in je kennelcare account. Kennelhoest is niet verplicht maar wordt wel geadviseerd.
 6. Wisseling van cursusdag is niet mogelijk omdat wij in kleine groepen van max. 6 cursisten trainen en deze meestal volgeboekt zijn.   
 7. Na betaling van het cursusgeld is de inschrijving definitief. Dit betekent dat de cursist het betaalde cursusgeld niet terugkrijgt als hij/zij de betreffende cursus wil annuleren voor aanvang van de cursus.

 

Afmelden of annuleren van de lessen (cursus)

 1. De les dient door de cursist zo vroeg mogelijk maar minimaal 12 uur van tevoren afgemeld te worden. Dit kan via het account in kennelcare, per mail of app.
 2. Volg je de universiteit en heb je meer dan 2 lessen gemist krijg je geen certificaat en kun je niet door naar de vervolgcursus.
 3. Alle lesdagen zijn bij aanvang van de cursus bekend waardoor het niet mogelijk is om een les in te halen op een ander tijdstip. Je hebt dan ook geen recht op restitutie van deze les.
 4. Lessen gaan altijd door tenzij deze door de hondenschool afgemeld worden.
 5. Mededelingen over wijziging of annulering van een les worden via de mail/ app gecommuniceerd. School4Dogs is niet verantwoordelijk voor het feit dat je voor niks naar de les locatie bent gekomen indien de wijziging via de mail/ app gecommuniceerd is.
 6. Lessen die door ons worden afgezegd, worden altijd doorgeschoven naar een latere datum.
 7. Annuleren binnen 2 weken voor aanvang van de lessen is de cursist 50% van het inschrijfgeld verschuldigd.
 8. Indien door bijzondere omstandigheden de cursus moet worden beëindigd, dient er te worden overlegd met School4Dogs. Eerst na overlegging zullen de cursusgelden naar rato gerestitueerd worden vanaf het moment van overlegging, na aftrek van vaste lasten en administratiekosten.
 9. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd of wordt er gekeken naar de inhaal mogelijkheden.
 10. De cursus is niet overdraagbaar aan derden

 

Algemene regels

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn.
 2. De hond dient voor aanvang van de les goed uitgelaten te zijn. Laat je de hond uit rondom onze locatie dan ruim je de ontlasting op! Het is niet de bedoeling dat de omgeving overlast van onze hondenschool heeft. Op onze locatie staat een vuilnisbak.
 3. De deelnemende hond draagt een (niet slippende) halsband, of (niet corrigerend) hondentuig aan een gewone lijn van minimaal 1.50 lang. (uitrollijnen zijn niet toegestaan). Alle andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan, tenzij nadrukkelijk is overlegd met de instructeur.    
 4. Indien een hond plast in de trainingsruimte (of op een van de trainingsmaterialen) dan word je verzocht om deze schoon te maken met de aanwezige materialen en een tapijttegel eruit te halen.
 5. Honden dienen onder alle omstandigheden aangelijnd te zijn! Zowel op als rondom de trainingslocatie en mogen niet alleen achtergelaten worden.
 6. Zonder toezicht van een instructeur mogen honden niet samen spelen! Ook niet aangelijnd!
 7. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
 8. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt. Mocht de hond niet naar de cursus kunnen komen is er altijd de mogelijkheid om de les zonder hond te volgen.
 9. In de 1ste en 3de week is de loopse teef welkom bij de trainingen, mits de teef een broekje draagt en het haalbaar is in de les met de andere honden. Informeer altijd de instructeur hierover voor aanvang van de les.
 10. Kinderen onder de 14 jaar mogen niet deelnemen aan de les. In verband met de veiligheid dienen kinderen altijd onder toezicht van de ouder te blijven en is het niet toegestaan om te spelen. Ze mogen uiteraard wel meekomen om te kijken. Liefst maar 1 kind per ouder.
 11. Het is verboden te roken op onze trainingslocatie (dus ook niet op de parkeerplaats)
 12. Parkeren kan op ons eigen terrein in de parkeervakken. Mocht hier geen plek zijn dan kun je parkeren op de toegestane plekken op het industrieterrein. Wij willen geen overlast bezorgen in de buurt dus onze voorkeur is op ons eigen terrein. Parkeren in de groenvoorziening is door de gemeente Nederweert niet toegestaan en kan een fikse boete opleveren.

 

Aansprakelijkheid

 1. Men moet zich realiseren dat men onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk is en blijft voor alle eventuele schade aangericht door jouw hond.
 2. Komen er gezinsleden mee naar de cursus dan dienen ook deze zich te houden aan de afspraken. Om het tijdens de trainingen rustig te houden adviseren wij om met niet meer dan 2 personen per hond naar de les te komen.
 3. Houd honden aangelijnd en op afstand (minimaal 2 meter) van andere honden!
 4. De eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden.
 5. School4Dogs neemt geen verantwoordelijkheid bij het niet bereiken van het trainingsdoel/ of terugval in het gedrag van de hond. Dit omdat het gedrag door meer invloeden ook buiten de hondenschool om ontstaat en wij hier geen zicht en/ of invloed op hebben.   

 

Wat neem je mee

 1. Poepzakjes om eventuele ontlasting op te kunnen ruimen
 2. Voldoende geschikte beloningsbrokjes/ snoepjes
 3. Een heuptas/ beloningszakje om de beloningsbrokjes/ snoepjes in te doen adviseren wij, zodat je snel en effectief kunt belonen.
 4. Eigen drinkbak
 5. Targetmatje (wordt uitgelegd tijden de theorie of eerste les)

 

Bij School4Dogs werken uitsluitend gediplomeerde instructeurs die adviezen geven op basis van kennis, ervaring en deskundigheid. Wij vinden de kwaliteit van onze instructeurs erg belangrijk en verlangen van hen dat zij zich constant bijscholen door middel van workshops, lezingen, studies enz.

 

Heb je je ingeschreven bij hondenschool School4dogs dan gaan wij ervan uit dat je op de hoogte bent van onze algemene voorwaarden en privacy beleid.